Logistika

Poskrbimo za dobro organizacijo logistike

Čedalje večja konkurenčnost na svetovnem trgu zahteva racionalizacijo ne le v proizvodnji ampak tudi v logistiki.

Teži se k centralizaciji zalog v distribucijskih sistemih in prodajnih verigah, kar prinaša zahteve po večji zanesljivosti logistike in nižjih logističnih stroških na enoto.

Zaradi vse pomembnejše vloge logistike v celotnem gospodarskem procesu, se čedalje bolj uveljavlja načelo “management by logistics”. Logistika tako postaja ena ključnih elementov poslovne in tržne strategije.

Zavedamo se pomembnosti vloge organizacije logistike, zato so naše dejavnosti usmerjene v zagotavljanje strokovne in učinkovite oskrbe naročnikov.

Izbiramo in organiziramo logistične procese, transport, skladiščenje, urejamo potrebna zavarovanja, carinske postopke in v vsej verigi sledimo toku blaga do končnega prejemnika.

Sledimo temeljnemu cilju, ki je najvarnejša, najhitrejša in najbolj gospodarna premestitev blaga od prodajalca do kupca. Uresničujemo ga z dobrim načrtovanjem, izvajanjem in nadziranjem vseh procesov v logistični verigi.

Nudimo zanesljivost, točnost, varnost, stroškovno sprejemljivost in profesionalnost našega logističnega menedžmenta.
Medtem ko se boste posvečali svojim poslovnim procesom, bomo za vas organizirali prevoz v mednarodnem kopenskem, zračnem in pomorskem prometu, vam svetovali, poiskali in vam predlagali najboljše rešitve ter poskrbeli, da bo pretok blaga potekal hitro, nemoteno, kvalitetno in ekonomično.

Potrebuje več informacij? Kontaktirajte nas.