Intrastat

Mesečno poročanje statističnih podatkov o blagovni menjavi z drugimi državami članicami EU

Z vstopom v EU je Slovenija sprejela Evropsko zakonodajo tudi na področju vodenja statistike blagovne menjave med državami članicami Evropske unije.

Do ukinitve notranjih meja v EU, so se statistični podatki zbirali iz uvoznih in izvoznih carinskih deklaracij, potem pa to ni bilo več možno, saj carinske deklaracije za pretok blaga enostavno niso bile več potrebne. EU je zato že leta 1993, ob uvedbi skupnega evropskega trga, uvedla tudi nov sistem zbiranja podatkov tako imenovani Intrastat.

Evropska zakonodaja (številne Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, Evropske komisije) in nacionalna zakonodaja s področja carine in statistike, natančno predpisujejo način mesečnega poročanja, zato je za izdelovanje poročil potrebno dobro poznavanje obsežne zakonodaje in neprestano sledenje spremembam.

V sistem Intrastat so obvezna poročati vsa podjetja, ki so presegla določeni vključitveni prag. Dodatne podatke so zavezana poročati podjetja, ki so presegla tako imenovani posebni prag.

V okviru storitev, ki jih naša špedicija opravlja, se s poročanjem za Intrastat ukvarjamo že od samega začetka, torej od vstopa Slovenije v EU.

Kot deklarant opravljamo storitev poročanja v sistemu Intrastat za številne naše partnerje.

Potrebujete deklaranta tudi vi?

Z izkušnjami in znanjem se vam priporočamo.

Potrebuje več informacij? Kontaktirajte nas.