Carinsko posredovanje

Carinsko zastopanje in posredovanje je ena izmed osnovnih dejavnosti špedicije Spekter d.o.o., ki zajema spekter aktivnosti:

  • posredno in neposredno zastopanje kupcev pri rednih in poenostavljenih carinskih postopkih pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga
  • posredovanje pri carinskih postopkih z ekonomskih učinkom
  • posredovanje pri inšpekcijskih postopkih ( fitosanitarnih, veterinarskih in drugih)
  • zavarovanje in plačilo carinskega dolga
  • svetovanje glede uporabe razpoložljivih carinskih predpisov in postopkov
  • svetovanje o pridobitvi potrebnih dovoljenj in pripravi ustrezne dokumentacije
  • svetovanje o poreklu blaga
  • svetovanje o polaganju in pridobivanju garancij v carinskih postopkih
  • svetovanje pri razvrščanju blaga v carinsko tarifo po kombinirani nomenklaturi carinske tarife
  • informiranje o poteku in izvedbi carinskih postopkov

Z izpostavo na meji zagotavljamo tudi kakovosten mejni servis.

Pričakujemo vas na izpostavah v Ljubljani in na Obrežju.

Se priporočamo.

Potrebuje več informacij? Kontaktirajte nas.